misterbrownman

เกี่ยวกับเรา

About Us

image

MisterBrowMan


MisterBrowMan.Com อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน สุวัฒน์โบรกเกอร์ (ศูนย์รวมประกันภัย) เปิดดำเนินธุรกิจด้านนายหน้าประกันวินาศภัย ตั้งแต่ วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ถึงปัจจุบัน บริหารงานโดย นายสุวัฒน์ ถวาย ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5804015406 ประเภท การจัดการประกันวินาศภัยโดยตรง โดยมุ่งเน้น การจัดการและบริการด้านประกันวินาศภัย ที่ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรงไปตรงมา ปัจจุบันมีลูกค้าที่เราดูแลรวมทุกผลิตภัณฑ์ มากกว่า 500 กรมธรรม์ต่อปี

เรามีบริษัทประกันภัยชั้นนำร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้ากับเรา ซึ่งลูกค้าสามารถเลือก บริษัทประกันภัย ที่ตรงใจและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ทั้งในเรื่องความคุ้มครอง เบี้ยประกันภัย ศูนย์ซ่อมห้างและอู่ซ่อมมาตรฐานสูง ดูแลให้บริการคำแนะนำปรึกษาทั้งก่อนการทำประกันภัยและระหว่างทางที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

สำนักงาน สุวัฒน์โบรกเกอร์ มีความเชี่ยวชาญด้าน ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัย ประกันภัยธุรกิจSME ประกันภัยโรงงานอุตสาหกรรม ประกันภัยการขนส่งสินค้า ประกันภัยงานวิศวกรรมก่อสร้าง ประกันภัยการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ ประกันภัยเรือ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันชดเชยรายได้ เราพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านตลอดอายุกรมธรรม์


ขั้นตอนการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย

image
image

ช่องทางการติดต่อ


สำนักงาน: 35/274 ม.3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์: 098-085-1185

อีเมล์: misterbrowman@gmail.com